Ryhdy AGCO-ohjelmointikumppaniksi

Osana AGCO:n avointa lähestymistapaa täsmäviljelyyn AgCommand API* -työkalu tekee viljelijöille mahdolliseksi valjastaa agcommand apiAGCO-laitetietojen teho ja hyödyntää alan kumppaneita kasvattaakseen viljelytehokkuuttaan.

Farm Management Information Systems (FMIS) -ohjelmien ja muiden maatilojen, kaluston ja resurssienhallintaohjelmistojen – mukaan lukien verkkokoontinäyttöjen ja mobiilisovellusten – ohjelmoijat voivat käyttää AgCommand-tietoja antamaan yleiskuvan ja tukemaan parempaa päätöksentekoa. API tarjoaa toiminnallista tietoa tuomalla laitetiedot, kuten polttoaineen käytön, moottorin kierrosluvun ja muut suoritus- ja logistiset tiedot, viljelijöiden valittavissa olevien työkalujen yhdistettäviksi ja analysoitaviksi.

Tapaustutkimus: Trimble’s Connected Farm TM -ratkaisu
Ensimmäinen AgCommand API -kumppanuutemme mahdollisti AgCommand-laitetietojen esittämisen Trimble’s Connected Farm -koontinäytössä. Tämä integraatio virtaviivaistaa asiakkaan pääsyä maatilan tietoihin tehokkaan ja täydellisen maatilan hallinnan tukemiseksi, yksinkertaistaen viljelijöiden kykyä käyttää ja hyödyntää useista lähteistä saatua tosiaikaista tietoa yhdessä verkkoselainpohjaisessa käyttöliittymässä. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja.

Aiheesta kiinnostuneet ohjelmoijat voivat tutustua tämän hetkiseen tarjontaan lähettämällä kyselyn sähköpostitse osoitteeseen FuseInfo@agcocorp.com.

*Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface)