VarioDoc/TaskDoc loppukäyttäjän käyttöehtosopimus

LOPPUKÄYTTÄJÄN JA DATAKÄYTÖN KÄYTTÖEHTOSOPIMUS (”SOPIMUS”)

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLA, ENNEN KUIN SUORITAT OSTON/TEET TILAUKSEN PÄÄSTÄKSESI SEURAAVIIN TUOTTEISIIN, AKTIVOIDAKSESI NE TAI KÄYTTÄÄKSESI NIITÄ: VarioDoc™ tai TaskDoc™

Kiitos, että hankit VarioDoc™- tai TaskDoc™-järjestelmän (yhdessä ”TASKDOC”). Tämä sopimus sisältää tärkeitä tietoja (i) tehtävätietojen vaihtopalvelun ja TASKDOCin maksullisesta, kokeilu- tai muusta tilauksestasi (”tilaus”), (ii) TASKDOCin käytöstä ja (iii) tiettyjen tietojen tai datan, jota saatetaan kerätä, tallentaa ja siirtää TASKDOCiin liittyviltä maatalouskoneilta ja näihin koneisiin liittyen, käytöstä sekä suostumuksestasi tällaiseen käyttöön. Tämä on laillinen sopimus sinun ja AGCO International GmbH, Neuhausen am Rheinfall, Switzerland -yrityksen (”AGCO” tai ”me”) välillä, joka ohittaa kaikki TASKDOCiin liittyvät aikaisemmat ehdotukset, esitykset sekä yhteisymmärrykset osapuolten välillä. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et voi ottaa yhteyttä TASKDOCiin, aktivoida sitä tai käyttää sitä. Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot ja/tai aktivoimalla TASKDOCin ja/tai käyttämällä sitä vahvistat, että solmit tämän sopimuksen joko osana liiketoimintaa ja ei kuluttajana tai vaihtoehtoisesti siltä pohjalta, että vahvistat, että tämän sopimuksen aihe on käyttöoikeus, jota ei myönnetä yksityisiin kotitalous-, vapaa-ajan tai sosiaalisiin tarkoituksiin, jotka tavallisesti liittyvät kuluttajiin.

 

LUE TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT HUOLELLA ENNEN KUIN TILAAT JÄRJESTELMÄN, OTAT SIIHEN YHTEYTTÄ, AKTIVOIT SEN TAI KÄYTÄT SITÄ. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, TEKEMÄLLÄ TILAUKSEN, OTTAMALLA YHTEYDEN JÄRJESTELMÄÄN, AKTIVOIMALLA SEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ HYVÄKSYT, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS SITOO SINUA LAILLISESTI. ÄLÄ HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA TAI OTA YHTEYTTÄ JÄRJESTELMÄÄN TAI AKTIVOI TAI KÄYTÄ SITÄ, JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA.

 

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINULLA EI OLE LUPAA KÄYTTÄÄ TASKDOCIA.

 

 1. Palvelurajoitukset. TASKDOC tukeutuu seuraaviin: (i) että käytät maatalouskonetta, jossa on yhteensopiva ohjelmisto tehtävätietojen kirjaamiselle, (ii) integroitu langaton tiedonsiirtolaite, (iii) aktiivinen datasopimus langattomalle tiedonsiirtolaitteistolle tämän soveltuessa, (iv) AGCOn tehtävätietojen vaihtopalvelintilaus ja (v) langaton tiedonsiirtoverkko, jolla on tarvittaessa Internet-yhteys. SINULLA ON OLTAVA YLLÄ MAINITUT, JOTTA TASKDOC TOIMISI. KAIKKIA PALVELUITA EI OLE SAATAVILLA KAIKILLA ALUEILLA, ERITYISESTI ETÄISILLÄ TAI ERISTETYILLÄ ALUEILLA, TAI KAIKISSA AJONEUVOISSA JOKA HETKELLÄ. Toiminta-alueesi saattaa vaikuttaa siihen, mitä palveluita voimme sinulle tarjota. Palvelut toimivat ainoastaan paikoissa, joissa on Internet-yhteys, ja ainoastaan, jos Internet-yhteys on teknisesti yhteensopiva ja sillä on katetta ja verkkokapasiteettia sekä yhteys silloin kun ja siellä missä palvelua tarvitaan. Ajoneuvosi sijaintitietoja käyttävät palvelut toimivat ainoastaan, jos GPS-satelliittisignaalit ovat esteettömiä, käytettävissä kyseisessä paikasa ja yhteensopivia ajoneuvosi järjestelmien kanssa.

 

AJONEUVOSSASI ON OLTAVA TOIMIVA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ, JOTTA PALVELUT TOIMISIVAT.

 

 1. AGCO myöntää sinulle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, palautettavan, paikallisen ja aikarajoitteisen loppukäyttäjän oikeuden käyttää TASKDOCia tämän sopimuksen ehtojen ja mahdollisten muiden TASKDOCiin liittyvien asiakirjojen mukaisesti, joita AGCO saattaa jakaa ajoittain. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, liisata, alilisensoida tai lainata TASKDOCia millekään kolmannelle osapuolelle. AGCO varaa oikeuden määrätä toiselle osapuolelle oikeutensa TASKDOCiin ja tämän sopimuksen määräämistarkoituksissa mutta ilmoittaa tällaisesta noudattaen alla olevaa kappaletta nimeltä EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET.

 1. TASKDOC-päivitykset. TASKDOC on ohjelmisto, jonka tarjoamme käyttöösi koneesi päätteen välityksellä. TASKDOC lisensoidaan sinulle – sitä ei myydä – ja sitä voidaan joutua päivittämään tai muuttamaan ajoittain. Hyväksyt, että saatamme tehdä TASKDOCiin muutoksia ilman erillistä ilmoitusta tai suostumusta. Hyväksyt lisäksi, että saatamme toimittaa mahdolliset päivitykset ja muutokset sähköisesti. Tällaisilla päivityksillä tai muutoksilla saatetaan esimerkiksi ylläpitää tai parantaa järjestelmän asianmukaista toimintaa. Nämä ohjelmistopäivitykset ja -muutokset saattavat vaikuttaa koneeseesi tallennettuihin tietoihin tai poistaa niitä. Emme ole vastuussa ohjelmistopäivityksen tai -muutoksen vaikutuksen kohteena olevista tai poistetuista tiedoista.

 1. Immateriaaliomaisuus. Immateriaaliomaisuuslait ja kansainväliset sopimukset suojaavat TASKDOCia. AGCO tai sen toimittajat omistavat kaikki TASKDOCiin ja siihen liittyviin materiaaleihin ja asiakirjoihin liittyvät oikeudet, eikä mikään tämän sopimuksen kohta siirrä tai määrää mitään TASKDOCiin liittyvää oikeutta, omistusoikeutta tai intressiä sinulle.

 1. Takaisinmallinnus- ja kopiointikielto. Sinulla ei ole lupaa takaisinmallintaa tai purkaa TASKDOC paitsi ja ainoastaan siinä määrin kuin soveltuva laki sellaisen nimenomaisesti sallii tästä rajoituksesta huolimatta. Käytät kaupallisesti kohtuullisia ponnistuksia, jotka eivät ole vähemmän tiukkoja kuin ponnistukset, joilla suojaat omaa immateriaaliomaisuuttasi, varmistaaksesi että TASKDOC ei ole minkään kolmannen osapuolen käytettävissä.

 1. Pelkkä objektikoodi. Sinulle toimitetaan pelkkä TASKDOCin objektikoodi. Sinulla ei ole oiketta eikä lisenssiä TASKDOCin lähdekoodiin, eikä sinulla ole lupaa muokata tai kääntää TASKDOCin lähdekoodia uudelleen.

 1. EHTOJEN JA PALVELUN MUUTOKSET. VARAAMME OIKEUDEN MUUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA MILLOIN TAHANSA. MAHDOLLISET MUUTOKSET ASTUVAT VOIMAAN, KUN SIVUSTOLLA (agcotechnologies.com/VarioDoc-TaskDoc-EULA) JULKAISTAAN KORJAUKSIA, TAI KUN ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse. PÄIVITETTY SOPIMUS SISÄLTÄÄ JULKAISUPÄIVÄN, JONA MUUTOKSET ASTUVAT VOIMAAN. JATKAMALLA PALVELUN KÄYTTÖÄ SEN JÄLKEEN, KUN MUUTOKSET ON JULKAISTU VERKOSSA TAI KUN SAAT YLLÄ MAINITUN ILMOITUKSEN, HYVÄKSYT KYSEISET MUUTOKSET. KÄY SOPIMUS (MUKAAN LUKIEN VOIMAANTULOPÄIVÄ) JA SOVELTUVAT KÄYTÄNNÖT LÄPI SÄÄNNÖLLISESTI YMMÄRTÄÄKSESI, MITKÄ EHDOT KOSKEVAT TASKDOCIN KÄYTTÖÄ. JOS TEEMME TÄHÄN SOPIMUKSEEN MITÄÄN MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA, JOTKA OMAN ARVIOMME MUKAAN VAIKUTTAISIVAT HAITALLISESTI TASKDOCIN KÄYTTÖÖN, JOKO JULKAISEMME SIVUSTOLLA ILMOITUKSEN, ETTÄ TÄMÄ SOPIMUS ON MUUTTUNUT, SEKÄ TÄLLAISTEN MUUTOSTEN VOIMAANTULOPÄIVÄN, TAI TOIMITAMME SINULLE ILMOITUKSEN, JOSSA KUVATAAN KYSEISET MUUTOKSET JA NIIDEN VOIMAANTULOPÄIVÄ. JOS TÄMÄN SOPIMUKSEN JA MINKÄÄN MUUN TASKDOCIIN LIITTYVÄN ASIAKIRJAN VÄLILLÄ ON MINKÄÄNLAINEN RISTIRIITA, SOVELLETAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA.

 1. Palvelun peruuttaminen: Varaamme oikeuden peruuttaa tilauksesi milloin tahansa, jos et maksa meille maksettavia summia niiden erääntyessä, jos rikot tätä sopimusta tai mistä tahansa muusta syystä yksinomaan omasta päätöksestämme. Jos tilauksesi peruutetaan, velvollisuutesi on silti maksaa kaikki maksamattomat saatavat, jotka ovat kertyneet peruutuspäivään mennessä, mukaan lukien kaikki tässä kuvatut maksut.

 1. Tukipalvelut. AGCO ja sen toimittajat saattavat tarjota sinulle TASKDOCiin liittyviä tukipalveluita (”tukipalvelut”).

 1. Lakien noudattaminen: Sinun on noudatettava kaikkia TASKDOCin käyttöön liittyviä lakeja, mukaan lukien kaikkia soveltuvia tietoturvalakeja.

 1. Kolmansien osapuolten tuotteet. Jos käytät mitään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, kuten SIM-korttia tai datasopimusta langattomaan tiedonsiirtoon, myös näiden kolmansien osapuolten tuotteiden tai palveluiden ehdot ovat voimassa, etkä voi pitää meitä vastuussa siitä, että käytät tällaisia kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita. Kun tietoa on siirretty koneelta kolmannen osapuolen ohjelmistoon TASKDOC-järjestelmän kautta, tiedot ovat sinun ja tällaisten kolmansien osapuolten välisen sopimuksen alaisia.

 1. Irtisanominen. Kaikista muista oikeuksistaan riippumatta AGCO saattaa irtisanoa tämän sopimuksen milloin vain mistä tahansa syystä siitä koitumatta korvausvelvollisuutta tai rangaistusta. Jos AGCO irtisanoo tämän sopimuksen, mitään takaisinmaksua ei myönnetä. Irtisanomistapauksessa TASKDOC lakkaa toimimasta koneessasi.

 1. Ei takuuta. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TASKDOC TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”KUTEN SAATAVILLA”. EMME TEE MITÄÄN ESITYKSIÄ TAI MYÖNNÄ TAKUITA, NIIN SUORASANAISIA KUIN VIHJATTUJA, KOSKIEN TASKDOCIN TAI MINKÄÄN TASKDOCILLA SIIRRETYN TIEDON PALVELUA, LUOTETTAVUUTTA, ENNAKOINTIARVOA, TÄYDELLISYYTTÄ, AJANKOHTAISUUTTA TAI TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI SITÄ, ETTÄ TASKDOCIN KÄYTETTÄVYYS TAI KÄYTTÖ OLISI KESKEYTYKSETÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ. KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VIHJATUT TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA RIKKOMATTOMUUDESTA, KIELLETÄÄN TÄTEN SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN. EMME TAKAA MINKÄÄN TIEDON, TEKSTIN, GRAFIIKAN, LINKIN TAI MUUN TASKDOCIN SISÄLTÄMÄN TARKKUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ EMMEKÄ OTA SIITÄ VASTUUTA. EMME MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA KOSKIEN MINKÄÄNLAISTA VAHINKOA, JOKA SAATTAA AIHEUTUA TIETOKONEVIRUKSEN, MADON, AIKAPOMMIN, LOOGISEN POMMIN TAI MUUN VASTAAVAN TIETOKONEOHJELMAN SIIRROSTA.

 1. Data. Hyväksymme, että omistat kaikki TASKDOCilla siirretyt tiedot. Emme kerää, tallenna tai jaa minkään kolmansien osapuolten kanssa mitään tietoja, jotka siirretään TASKDOCin kautta, paitsi tarkoituksella solmia sopimus kolmansien osapuolten kanssa, jotta voimme mahdollistaa palvelun teknisesti, ja kuten meidän ja sinun välilläsi mahdollisesti solmittu erillinen tietoja koskeva sopimus sallii. Ilmoitamme sinulle kaikesta luvattomasta tietojen käytöistä tai väärinkäytöstä tai tietorikkomuksesta (”tietorikkomus”) vähintään ilman kohtuutonta viivettä tai (jos ilmoitus vaaditaan aiemmin) soveltuvien lakien, säädösten, alan standardien ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja tutkimme asian välittömästi ja ryhdymme asianmukaisiin korjaustoimiin vähentääksemme mahdollisen tietorikkomuksen vaikutuksia, ja kaikki tällaiset tutkimukset ja korjaustoimet tapahtuvat soveltuvien lakien, säädösten, alan standardien ja alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Jos niin pyydät, toimitamme sinulle yhteenvetoraportin tutkimuksistamme ja korjaustoimenpiteistä.

Tietojen kerääminen. Kun hyväksyt nämä ehdot ja hankit TASKDOC-tilauksen, TASKDOC aktivoidaan, ja palvelu saattaa lähettää konetietoja ja aiheeseen liittyviä taitoja (”tehtävätiedot”), mukaan lukien mm. tiedot koneen sijainnista, seurannasta, valvonnasta ja toiminnasta, sekä muut tiedot, jotka koneen jokin anturi kerää, kuten mm. moottorin kierrosluku, voimanoton nopeus, virtakytkin, tuotto ja/tai polttoaineen kulutus. Kerättävien tehtävätietojen tyyppi ja määrä riippuu koneen tyypistä ja kokoonpanosta ja saattaa muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tehtävätietoja kirjatessaan ajoneuvosi saattaa tallentaa sijainnin GPS-satelliittiverkoston avulla. Jos et käytä konetta itse, sinun on kerrottava kaikille koneen käyttäjille seurattavuudesta.

Tietojen säilyttäminen. Voidakseen toimittaa palveluita AGCO säilyttää tehtävätietoja, kunnes ne siirretään tehtävätietojen vaihtopalvelimelta joko koneeseen tai valtuutettuun FMIS-järjestelmään. Tehtävätietojen vaihtopalvelin sijaitsee Münchenissä, Saksassa. Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot vahvistat suostuvasi siihen, että AGCO säilyttää näitä tietoja Saksassa.

Käytetyt/jaetut tehtävätiedot eivät sisällä mitään henkilötietoja sinusta tai koneesi käyttäjästä, paitsi jos annat meille oman suostumuksesi ja/tai hankit rekisterinpitäjänä suostumuksen tällaiselta henkilöltä tehtävätietojen käyttöön.

Tietosuojakäytäntömme hallitsee sitä, miten käsittelemme niin nimettömiä kuiten henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, joita keräämme, kun käytät sivustoa tai palvelua ja kun annat meille tietoja millä tahansa välineellä tätä palvelua tai muita mahdollisesti tarjoamiamme palveluita varten. AGCO pyrkii sisällyttämään sopimuksiinsa jälleenmyyjiensä ja AGCOn palkkaamien kolmansien osapuolten kanssa, että tällaiset jälleenmyyjät ja kolmannet osapuolet noudattavat meidän tietosuojakäytäntöämme tai vastaavaa käytäntöä sekä soveltuvia yksityisyydensuojalakeja. Muista lukea tietosuojakäytäntömme osoitteesta http://global.agcotechnologies.com/fi/about-fuse/data-privacy. Jos sinulla on kysyttävää, lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprivacy@agcocorp.com.

 1. Korvausvelvollisuuden rajoittaminen. AGCO TAI MIKÄÄN SEN KUMPPANEISTA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLINEN LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA MÄÄRIN SEURAAVISTA: (I) KAIKKI VAHINGOT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VÄLILLISET, ERITYISET, SATUNNAISET TAI SEURAAMUKSELLISET TASKDOCIN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JA (II) TASKDOCIN TAI MINKÄÄN SEN OSAN SISÄLTÖ, MUKAAN LUKIEN MM. SEN SISÄLTÄMÄT VIRHEET TAI PUUTTEET. AGCO ON KUITENKIN KORVAUSVELVOLLINEN KAIKISTA VAHINGOISTA, JOTKA ON AIHEUTETTU TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄN HUOLIMATTOMUUDEN TAKIA.

 1. Kiistan ratkaisu. Tätä sopimusta hallitaan ja tulkitaan Sveitsin lakien mukaisesti lakisääntöjen ristiriidoista riippumatta. Kaikista tähän sopimukseen liittyvistä kiistoista, ristiriidoista ja vaatimuksista päätetään Zürichin kaupungin, Zürich 1 (Kreis 1), Sveitsi, pätevissä tuomioistuimissa eikä missään muualla tai millään muulla lainkäyttöalueella. Lisäksi kukin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti yksinomaan minkä tahansa tällaisen tuomioistuimen henkilökohtaisen tuomiovallan ja sijainnin ja hyväksyy sen alkuunpaneman tai valtuuttaman oikeudenkäynnin. Siinä määrin kuin se soveltuu, osapuolet nimenomaisesti sitoutuvat sulkemaan pois YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevan yleissopimuksen käytön.

 1. Otsikot. Tämän asiakirjan sisältämät otsikot ovat vain viitteellisiä eivätkä muodosta tämän sopimuksen täytäntöönpantavaa osaa.

 1. Sopimus kokonaisuudessaan. Tämä sopimus muodostaa täyden AGCOn ja sinun välisen sopimuksen TASKDOCin käytöstä, ellei tässä sopimuksessa muuten mainita. AGCOn ja sinun välillä ei vallitse mitään ennalta olemassa olevia tai lisäsopimuksia TASKDOCin käytöstä, ellei tässä sopimuksessa muuten mainita. Tämän sopimuksen ehdot korvaavat kaikki TASKDOCin käyttöä koskevat esitykset, jotka AGCO on tehnyt ennen kuin hyväksyit tämän sopimuksen.

 1. Ositettavuus. Jos tämän sopimuksen mikään ehto on mitätön tai sitä ei voi panna täytäntöön, tällä ei ole vaikutusta tämän sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokykyyn, ja ne pysyvät täysin voimassa.

Jos sinulla on mitään kysyttävää AGCO TASKDOC -sovelluksen tietosuojasta ja turvallisuudesta, lähetä sähköpostia osoitteeseen dataprivacy@agcocorp.com.