Tietosuoja

AGCO vahvistaa, että kaikki viljelijän toimien aikana kerätyt laite- ja satotiedot kuuluvat viljelijälle.

Teknologia
AGCO pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja parantaakseen viljelytehokkuutta ja -tulosta. Etäyhteydet ovat yksi nopeasti kasvava tekniikan ala. AGCO-tuotteisiin on integroitu ratkaisuja, jotka välittävät laitteen suoritustiedot ja lähettävät viljelytietoja langattomasti pellolta toimistoon sekä toimistosta pellolle. Tällä ketkellä AGCO-asiakkaat voivat valita käyttää langattomaan tiedonsiirtoon VarioDoc/TaskDoc® tai AgCommand® teknologiaa.

AgCommand® – AGCO:n AgCommand-telemetriaratkaisu tallentaa laitteen tilan, sijainnin ja suoritustiedot ja siirtää ne langattomasti palvelimelle, mihin ne tallennetaan asiakkaan, jälleenmyyjien ja AGCO:n tulevia tarpeita varten tarkoituksella tukea lisäarvopalveluita, jotka tukevat laitteen kunnon ja suorituksen seurantaa, jotta asiakas voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla niin maatilalla kuin pellollakin.

Tietosuoja
Mahdollisuus käyttää näiden tekniikkojen keräämiä ja tallentamia laitteen suoritustietoja on olennaista AGCO:n kyvylle parantaa laitteen suoritusta ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

AGCO kunnioittaa asiakkaan oikeuksia niin tietojen luottamuksellisuuden kuin yksityisyydenkin suhteen. Näin ollen AGCO tarjoaa asiakkailleen oikeuden valita, haluavatko he jakaa laitteen suoritustiedot AGCO:n, sen kumppaniyritysten, sen liikekumppaneiden sekä sen myyjien kanssa yllä olevissa tarkoituksissa, kuten laitteen kuntoseurannan, palveluntarjonnan ja jatkuvan tuotetuen mahdollistamiseksi.

AGCO kysyy tätä asiakkailtaan avoimesti ja läpinäkyvästi ja osana asiakkaan tavallista kanssakäymistä AGCO:n kanssa. Jos tiedot sisältävät asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, AGCO muuntaa asiakkaan laitteen suoritustiedot nimettömiksi ja kerää tällaiset tiedot yhteen voidakseen parannella tuotteita ja analysoida trendejä ja/tai käsittelee tällaisia henkilökohtaisia tietoja ainoastaan siinä määrin kuin se on välttämätöntä ja soveltuvien yksityisyydensuojalakien vaatimusten mukaisesti.

Tietojen suojaus, käyttö ja siirto
Yllä kuvattujen tiedonsiirtoprotokollien ohella AGCO tallentaa laitteiden suoritustiedot suojatuille palvelimille, ja asiakkaat saavat salasanasuojatun pääsyn, jolla he voivat tarkistaa tietonsa milloin tahansa. Asiakkaat voivat myös pyytää AGCO:a tekemään muutoksia tietoihinsa, jos ne eivät ole täsmällisiä, ja/tai halutessaan ilmoittaa AGCO:lle, että he eivät enää halua AGCO:n käyttävän heidän tietojaan kuvattuihin tarkoituksiin.

Jos AGCO käsittelee laitteen suoritustietoja asiakkaan asuinmaan ulkopuolella, tämä tapahtuu ainoastaan asiakkaan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja ainaostaan lisenssisopimuksessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Tieto on arvokasta, ja osana AGCO:n Fuse™ Technologiesia olemme sitoutuneet auttamaan viljelijöitä ja tuottajia hallinnoimaan tietojaan helposti ja suojatusti.

Fuse Technologies – AGCO:n yhteydenpitostrategia – lupaa yhdistää laitteemme, jälleenmyyjämme, asiakkaamme sekä palveluntarjoajat toisiinsa aivan uudella tavalla. Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka optimoivat, koordinoivat ja yhdistävät saumattomasti heidän toimintonsa viljelyn elinkaaren kaikissa vaiheissa, koska loppujen lopuksi kyse on asiakkaiden sadon kasvattamisesta vuodesta toiseen.

VarioDoc/TaskDoc® – AGCO:n tehtävänhallintaratkaisu satotietojen langattomalle siirrolle työmääräysten ja työtietueiden muodossa.

  1. Työmääräys – satokohtainen, ja sen laatii konsultti tai palveluntarjoaja peltotasokohtaisesti. Se on tehtävä, jonka joku käskyvaltaa omaava laatii, ja se kertoo ”Näin tulemme toimimaan”.
  2. Työtietueet – satokohtaisia, ja ne laatii laite, konsultti tai palveluntarjoaja peltotasokohtaisesti. Se on tietue, joka kertää ”Näin olemme toimineet”.

AGCO hyödyntää tehtävänsiirtopalvelinta, joka toimii ”siltana” asiakkaan tehtävätiedoille – se tekee asiakkaalle mahdolliseksi siirtää tietonsa suojatusti yhdestä paikasta toiseen jättämättä matkalle jälkiä tai kopioita tiedoista. Kun tiedot lähetetään laitteelta, asiakas voi ladata omat tietonsa haluamaansa Farm Management Information Software (FMIS) -ohjelmaan. Vastaavasti, asiakas voi myös lähettää tietoja langattomasti toimistostaan takaisin laitteeseen.

AGCO sitoutuu olemaan keräämättä, tallentamatta, lukematta ja käyttämättä mitään tietoa, joka kulkee tällaisen siirtopalvelimen kautta.

AGCO noudattaan tehtävätietojen siirron ISOXML-standardia, joka mahdollistaa yhteensopivuuden useam FMIS-tarjoajan kanssa. AGCO-asiakkaat, jotka käyttävät VarioDocia tai TaskDoc®ia, voivat valita käyttää jotain FMIS-palveluntarjoajaa seuraavan osoitteen luettelosta: http://global.agcotechnologies.com/fi/service-providers/

Yhteydenotto
Jos sinulla on tästä kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

 

Tämän lausunnon on julkaissut AGCO Corporation, delawarelainen yhtiö, jonka päätoimisto sijaitsee osoitteessa 4205 River Green Parkway, Duluth, Georgia 30096, United States.